Brand book

Achwat heeft een eigen Brand book. Daarin heb ik vastgelegd wat de missie is, welke onderwerpen erbij horen en zo meer. Dit Brand book is levend, het wordt bij tijd en wijlen bijgewerkt.

  • Download hier het Brand book