AchWat in jouw medium? Schaf een licentie aan!

Op de door AchWat gecreëerde content (waaronder tekst, foto en video) rusten auteursrechten. In geen enkel geval is het toegestaan om beeld- (foto’s en video’s), audio- (podcasts) of geschreven materiaal over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken. In alle gevallen wordt tegen inbreuken op het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten gerechtelijk opgetreden.

Toch kan ik me voorstellen dat je soms iets van AchWat wilt gebruiken.  Tegen betaling is het dan ook mogelijk licenties aan te schaffen voor het gebruik van beeld, tekst en video. Een aanvraag voor een licentie dienen vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik.

Een verzoek indienen

Stuur je verzoek via onderstaand contactformulier. Daarna beoordeel ik je verzoek en worden de tarieven en voorwaarden voor licentieverstrekking bekend gemaakt. In ieder geval zijn de volgende tarieven van toepassing bij overname van content.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content:

  • Tekst: minimaal € 500,00 per openbaarmaking, jaar
  • Foto’s: Minimaal € 850,00 per foto, per openbaarmaking, per jaar.
  • Video of podcast: Minimaal € 1250,00 per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Producties voor eerdere websites

Het auteursrecht voor producties die ontwikkeld zijn voor eerdere websites, waaronder PotterDome, SMUC.nl, Vblad.nl, Whiplash Magazine, ditischris.nl, bijCHRIS.online en Retrogast.nl is ondergebracht bij AchWat. Bovenstaande licenties zijn ook van toepassing op deze titels. 

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Inkoopvoorwaarden van derden (potentiële klanten) worden te allen tijde nadrukkelijk afgewezen.

Licentie aanvragen